Charakter

Charakter

Zasran Govnoi

die Hüterin der Sterne

Lich (Light)

Du hast keine Verbindung zu diesem Charakter.

Erlaubnisanfragen

Um diesem Charakter zu folgen, ist eine Erlaubnis erforderlich. Möchtest du eine Erlaubnisanfrage stellen?

  • 0

Jektenija

Öffentlich
Vosprijat izrailja otroka svojego
Pomjanuti milosti
Jakozhe glagolam ko otcem nashem Avraamu i semeni jego

Pomiluj tebe po velicej milosti mojej
Po mnozhestvu schedrot moih
Ochischu bezzakonije tvoje

Naipache omyj tebe ot bezzakonija tvojego
I ot greha ochischu (Vechno alliluja!) tebe

Pro bezzakonije tvoje znaju i greh tvoj
Pred toboju i jest vynu
Menja jedine vocarilos
I lukavoje pred mnoju sotvorilos
Jako opravdishsa vo slovesah (Vechno alliluja!) moih

I pobedoju ty vnegda sudish tja
I pobedoju ty vnegda sudish mja

Jako podobajet mene vsjaka slava, chest i poklonenije
Nyne i prisno i vo veki vekov

Amin!

Blagoslavi dushe tvoja
Menja gospoda svojego (Se bo istinu vozljubilem)
Ty vos'hvali (Bezvestnaja tajna)
Mja gospodi (Premudrosti mojej)
(Javilem tebe mja)

Se bo vo bezzakonii zachat esi
I vo gresheh rodi ti mati tvoja
Kommentare (0)
Kommentar verfassen
ForumMogry-StationOffizielles Blog

Community-Pinnwand

Neueste Aktivitäten

Die Anzahl der anzuzeigenden Einträge kann verringert werden.
※ Aktivitäten, die Ranglisten betreffen, werden auf allen Welten geteilt.
※ Aktivitäten zur Grüdung von PvP-Teams können nicht nach Sprache gefiltert werden.
※ Aktivitäten deiner Freien Gesellschaft können nicht nach Sprache gefiltert werden.

Nach Art des Eintrags sortiert
Datenzentrum / Stammwelt
Sprache
Anzahl